Current issue

Supplement

Articles by R Real Terrón

  • Intracranial cystic tumors. A case report
    Plácido Paias R, Real Terrón R, Giménez Pando J, González Álvarez CM, González Carracedo MJ, Vaquerizo Vaquerizo V. Intracranial cystic tumors. A case report. Rev Pediatr Aten Primaria. 2014;16:e155-e160.
  • Brucella sacroilitis. A case report
    Navas Alonso PI, Montero Salas A, Fábrega Valverde MT, Gil Camarero E, Real Terrón R, Portillo Márquez M. Brucella sacroilitis. A case report. Rev Pediatr Aten Primaria. 2008;10 Supl 2:e84-5.