Articles containing keyword "Contact dermatits"
  • Contact dermatitis by henna tattoo
    Gómez Tena G, García Ariza R, Velasco Manrique MV, Galbe Sánchez-Ventura J. Contact dermatitis by henna tattoo. Rev Pediatr Aten Primaria. 2013;15:344.e169-e171.
  • Contact urticaria by Aloe vera
    Martín Fernández AI, Montano Navarro E, Armela Sánchez-Crespo E, Vara de Andrés L, Caballero Cazalilla A. Contact urticaria by Aloe vera. Rev Pediatr Aten Primaria. 2013;15:239-44.