Advertisement
AZ Pediatría

Current issue

Supplement

Articles by E Ben López

  • Blastocystis hominis, a great unknown
    Méndez Bustelo MJ, do Muiño Joga M, Garabal Sánchez S, Ben López E, Llovo Taboada J. Blastocystis hominis, a great unknown. Rev Pediatr Aten Primaria. 2015;17:e39-e44.