Advertisement
Nutribén 60 años

Articles by Pedro Mateos Burguillo

  • Idiopathic hypercalciuria in children
    Rodríguez Rodríguez MC, Mateos Burguillo P, Gavilán Rodríguez MD, Aleza Esteras S, García Pérez M, Manzanares Cañizares RM. Idiopathic hypercalciuria in children. Rev Pediatr Aten Primaria. 1999;1:245-252.