Articles by Esther Vaquero Sosa

  • Recurrent appendicitis
    Vaquero Sosa E, Muñoz Pino MG, Martínez de León L, García Martos M, Parente Hernández A, Angulo Madero JM. Recurrent appendicitis. Rev Pediatr Aten Primaria. 2020;22:43-6.
  • Not everything is an adenopathy
    Vaquero Sosa E, Garrido Vicente A, López Escobar I. Not everything is an adenopathy. Rev Pediatr Aten Primaria. 2019;21:49-52.