Article not rated

Vol. 11 - Num. 41

Letters to editor

Ignorance of sexually transmitted illnesses in adolescents

Pedro J. Gorrotxategi Gorrotxategia

aPediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasajes. Guipúzcoa. España.

Correspondence: PJ Gorrotxategi. E-mail: pedro.gorrotxa@gmail.com

Reference of this article: Gorrotxategi Gorrotxategi PJ. Ignorance of sexually transmitted illnesses in adolescents. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:171-4. https://doi.org/

Published in Internet: 31-03-2009 - Visits: 9521

 

Comments

This article has no comments yet.