Artículos de Marta Carrera Polanco

  • Cianosis de rápida instauración
    Pérez Fuertes E, Carrera Polanco M, Jiménez Esteban B, Argüelles Bustillo B. Cianosis de rápida instauración. Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2020;(28):69.